توضیحات کامل :

آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

 

عنوان های پاور پوینت  :

2.لوله های لاستیکی

فشارسنج دیجیتال

نکات مهم در استفاده از دستگاه های سنجش فشارخون

معمولا علت نشتی

گوشی پزشکی (استتو

مزایا و معایب دستگاه هاي با مانومتر عقربه اي و جیوه اي:

نکات مهم در استفاده از گوشی