توضیحات کامل :

پروژه درس معماری اسلامی 

پاورپوینت کاروانسرای رباط شرف  32 اسلاید 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه

تعاریف رباط وکاروانسرا

رباط

کاروانسرا

رباط شرف در جریان تاریخ

تاریخچه

شیوه رازی

معمار و سازنده به روایت اسناد

شکل و فرم

پلان

چگونگی ساختمان رباط

تزیینات

تفاوت رباط ها و کاروانسراها

طاق های کلنبو

موزه آجرکاری

خطوط  آجری  سردر

سوانح موجود بر رباط

منابع