توضیحات کامل :

پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با رایانش ابری‎


فهرست :

جهانی شدن

دولت

دولت الکترونیک

مزایا و معایب دولت الکترونیک

زیر ساخت دولت الکترونیک

پردازش ابری

مدل و معماری پردازش ابری

استفاده از پردازش ابری در دولت الکترونیک

نتیجه گیری

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با رایانش ابری‎‎ ” بدین شرح است:

جهانی شدن از دیدگاه کارشناسان امور بین الملل فرایند یکپارچگی مردم جهان در یک جامعه واحد است به نحوی که حوادث و اتفاقات در نواحی دوردست سبب شکل گیری رخدادهای محلی می شوند .البته جهانی شدن سبب گسترش پیوند ها و ارتباطات متقابل فراتر ازدولت ها می شود و از اهمیت مرزها و فاصله جغرافیایی می کاهد.

جهانی شدن در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و توسعه تجدد وسرمایه داری جهانی است و به مجموعه فرایندهای پیچیده ،که به موجب آن دولت ها ی ملی به نحو مطلوب و فزاینده ای به یکدیگر وابسته می شوند،اطلاق می شود.

بازار های مالی و گسترش آنها و قراردادهای الزام اور برای کشورها،جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد وحرکت گسترده کالا در میان مرزها.
بعد فرهنگی: رشد فزاینده ی فناوری وسایل ارتباط جمعی ،اینترنت و ماهواره موجب فشردگی زمان ومکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی تشکیل داده است.
بعد اجتماعی-سیاسی: افراد و گروه ها قدرتمند شده و بتوانند به عنوان گروه های ذی نفوذ بر روی دولت ها تاثیر بگذارند و آن ها را تحت تاثیر تصمیمات ،برنامه ها و خواسته های خود قرار دهند.در این بعد از جهانی شدن پرسش از نقش دولت و حکومت در فرایند جهانی شدن است.