توضیحات کامل :

پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد

 

چکیده:

نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد

و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین

و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون

رب قد آتیتی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الآخره تو فی مسلما و الحقی یالصالحین

ووهبنا له اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و ...کذلک تجری المحسنین

ذکریا، یحیی، عیسی، الیاس .... کل بین الصالحین

با توجه با آیات سوره انعام

پیامبران (نخبگان بشر) سه دسته اند :

 - بعضی بر عالمیان برتری دارند.

 - عده ای در صف محسین و نیکوکاران هستند.

 - عده ای از صالحین هستند.

نگاه به سلامت اداری

چیستی

 چرایی

 چگونه

چه باید کرد

پایه های نظام اداری

نخبگان

 کارکنان

 قوانین و مقررات

 ساختار

 ارباب رجوع (شهروندان)

علمای مدیریت تحول را بر چهار پایه استوار می دانند

ارتباط

 تغییر (اصلاح)

 تأثیر

 نفوذ

ارتباط با عوامل انسانی نظام اداری

نخبگان

 کارکنان

 ارباب رجوع (شهروندان)

عناصر

نگرش

کشش

اندیشه

جوشش

تلاش

روش

 خواهش

کنش و واکنش

گویش

 منش

پذیرش

 دهش

بخشش

فساد عدمی است

- بعضی از علما علم مدیریت : فساد را جنبه عدمی بحساب می آورند.

- معتقدند اگر سلامت نظام اداری را نور و روشنایی تصور کنیم، فساد همان تاریکی است.

موضوعات قابل طرح

الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهدید کننده و تسهیل کننده سلامت نظام اداری

ب – شیوه های افزایش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگویی، شفافیت، ترویج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترویج اخلاق در سازمان)

ج- آثار و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاریهای اداری

د- نقش مدیریت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزایش سلامت در نظام اداری

و- استراتژیهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پیشگیرانه، استراتژی برخورد مقطعی)