توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری شهرستان بوکان (تنظیم شرایط محیطی) ،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
پوشش گیاهی شهرستان بوكان :
ـ جنگلها :
در شهرستان بوكان تنها آثار باقیمانده جنگلهای زاگرس در گورستانها و در دامنه‌ها بصورت تك‌درختی دیده می‌شود و جنگلها از بین رفته است.
ـ مراتع :
از وسعت241220هكتاری شهرستان بوكان مقدار48/56درصد به مراتع اختصاص دارد. در مناطق‌كوهستانی‌گل‌ماهور،انواع‌گون،گل‌گندم، انواع‌شقایق و ... به وفور درآن یافت می‌شود. مراتع شهرستان بوكان جزو مراتع میان بند بوده و با ییلاقات مناطق كوهستانی مجاور می‌باشد.
بررسی وضعیت طبیعی شهرستان بوكان از لحاظ زیست محیطی و بررسی عوامل آسیب و تخریب :
كوهها و دشت ها :
كوهها و تپه‌ماهورها و دشتهای شهرستان بوكان محل زیست قوچ و میش و پرنده نادر میش مرغ می‌باشد كه دراثر فعالیتهای كشاورزی و دامداری كه تواماً انجام می‌گیرد با تبدیل و تخریب مراتع به زمینهای زراعتی و همچنین چرای سنگین و زودرس حیات گیاهی و جانوری را به مخاطره انداخته است.
در شراىط اقلىمى بوكان بافت مجموعه هاى ساختمانى بهتر است متراکم و فشرده باشد . با توجه به اىنکه اىجاد کوران در فضاهاى داخلى ضرورتى ندارد ، فاصله ى بىن ساختمان ها در مجموعه هاى ساختمانى باىد بر اساس ساىه ى آفتاب تعىىن شود و نه ساىه ى باد . از لحاظ شکل قرارگىرى ساختمان ها باىستى جهت شمالى – جنوبى داشته باشند ىعنى محور طوىل تر ساختمان در جهت شرقى – غربى باشد تا امکان بهره گىرى حداکثر از انرژى خورشىدى در مواقع سرد سال فراهم گردد .
و...


فهرست مطالب:
نمایش وضعیت و موقعیت آب و هوایی در جهان
نمایش وضعیت و موقعیت آب و هوایی در ایران
زاویه ی تابش در انواع اقلیم
جهت تابش
مواد فنى ساختمان
پوشش گیاهی شهرستان بوكان
منابع آب شهرستان بوكان
بادها
گونه شناسى مسکن در بوكان
وىژگى عناصر معمارى خانه هاى سنتى بوكان
فرم کالبدى ساختمانها
اثر شکل پلان ساختمان در اتلاف گرما
طراحى اقلیمى پنجره ها
وىژگىهاى معمارى بومى در مناطق سرد و کوهستانى
بافت شهرى اقلیم سرد
بازشوها و پنجره ها در اقلیم سرد
جهت گیری بناها
استقرار خانه ها
فرم بناها در اقلیم سرد
خصوصىات کلى بافت شهرى و روستایى
نوع مصالح
جمع بندی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 43 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD شرایط اقلیمی قشم(5صفحه)