توضیحات کامل :

پاورپوینت محیط های پاسخده ،در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

 

بخشی از متن:

محیط ساخته شده ی دست بشر :

طراحی یک محیط می تواند از جنبه های متفاوتی بر قدرت یا نحوه انتخاب مردم تأثیر بگذارد .

1- می تواند بر امکان رفتن و نرفتن مردم به مکانی تأثیر بگذاردکیفیتی که نفوذ پذیری نامیده می شود . 

2- می تواند بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می شود تأثیر بگذارد کیفیتی که گوناگونی نامیده می شود .

3- می تواند بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط بر آنان عرضه می دارد تأثیر بگذارد کیفیتی که خوانایی نامیده می شود . 

4- می تواند بر ابعاد توانمندی محیطی معلوم جهت پاسخگویی  به استفاده هایی مختلف که با اهداف مختلف مردم سازگار باشد تأثیر بگذارد کیفیتی که انعطاف پذیری نامیده می شود .

5-  می تواند بر جزئیات ظاهری یک مکان آنگونه که مردم را از گزینه های قابل عرضه به خودشان آگاه کند تأثیر بگذارد  کیفیتی  که« تناسبات  بصری » نامیده می  شود .

6- می تواند بر  قوام  گزینه های مربوط به تجر بیات حسی  مردم  تأثیر بگذارد کیفیتی  که"غنای حسی" نامیده می شود .

و...

 

 

فهرست مطالب:

تاثیر طراحی محیط بر قدت و نحوه انتخاب مردم

نفوذپذیری

گوناگونی

تقاضا

امکانات عرضه فضا

فضاهای درخور استطاعت

اندرکنش بین فعالیت ها

عنصر زمان

امکان‌سنجی

تأکید روی جریان عبور پیاده

ارتباط بین کاربری های فاقد سنخیت

خوانایی

خوانایی و شهر سنتی

شهر مدرن

سامان فضای کالبدی خوانا

توالی نشانه ها

عناصر کالبدی کلیدی

محصوریت راه

عوامل موثر بر میزان تأکیدی روی هر یک از گره ها

انعطاف‌پذیری

انعطاف پذیری مقیاس کلان

انعطاف پذیری مقیاس خرد

عوامل کلیدی انعطاف پذیری

عمق ساختمان‌ها

دسترسی

ارتفاع ساختمان‌ها

لبه‌ی فضا

طراحی در متن فضا

خیابان سواره رو پر تردد

فضاهای خیابانی مشترک (مشاع)

نشستنگاه‌ها

هسته های منفرد

تناسبات بصری

غنای حسی

حواس انسانی و طراحی برای آنها

مبانی غنای حسی بصری

کاربرد تضادها جهت دستیابی به غنای حسی

فاصله دید

زمان دید

رنگ تعلق

گونه‌های رنگ تعلق

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 63 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9اسلاید)